Depositphotos

במשך כל שנות קיומה של רפואה עיסוי רפואי מוכר לאנשי רפואה ולחולים ככלי יעיל לזירוז החלמה ומניעת מחלות שונות. רופאי הרפואה הקונבנציונלית והאלטרנטיבית ממליצים לחוליהם לעבור טיפולי עיסוי לעתים סדירות. על סמך המחלה הספציפית ומצבו של החולה ייקבע מספר הטיפולים ויוגדר הרכב טכניקות העיסוי הנחוצות. לצורך השגת אפקט מירבי המעסה יבחר עבור כל אדם ספציפי טכניקות עיסוי מיוחדות.

עיסוי רפואי מאפשר להאיץ משמעותית את תהליך ההתאוששות כמעט בכל מחלה, וכן למנוע מחלות רבות אחרות. בזכות שיפור מחזור הדם והמרצת הניקוז הלימפטי עיסוי רפואי מעניק השפעה טיפולית מקפת על כלל מערכות הגוף. עיסוי רפואי מומלץ גם לצורך טיפול בבצקות. למעשה, כמעט כל סוג טיפול בשילוב עם עיסוי רפואי יניב תוצאה חיובית מהירה יותר. עיסוי רפואי מחזק את המערכת החיסונית של הגוף.